Vergi Danışmanlığı

Vergi Nedir?

Kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamak üzere, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır.

Gelir Vergisi Tanımı

Çağımız devletlerinin en önemli vergi kaynağını oluşturduğu bilinen gelir vergisi, gerçek kişilerin belirli bir dönem içerisinde (genellikle bir yılda) elde ettikleri kazanç ve iratların toplamı üzerinden, vergide kişiselleştirme ilkesine uygun olarak yükümlü tutuldukları bir vergidir. 193 sayılı  Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği gelir ve iratların safi tutarıdır denilmekte ve yasanın 2.maddesinde de gelire giren kazanç ve iratlar şöyle sıralanmaktadır:

  • Ticari Kazançlar
  • Zirai Kazançlar
  • Ücretler
  • Serbest Meslek Kazançları
  • Gayrimenkul Sermaye İratları
  • Menkul Sermaye İratları
  • Diğer Kazanç ve İratlar

Anılan yasada “aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır” hükmü yer almaktadır.

Güvenilirlik ve bilgi mahremiyeti Suadiye Denetim Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nin önemle üzerinde durduğu kurumsal değerleri arasında yer almaktadır.