Hizmetler

 • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması,
 • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,
 • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının  kontrollerinin yapılması,
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap  mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve  firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir  tablosu, nakit akım tablosu vb.),
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi,  Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma  Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
  e-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması,
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında),
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış  vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi,
 • Hazineye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının  hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi.

Güvenilirlik ve bilgi mahremiyeti Suadiye Denetim Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nin önemle üzerinde durduğu kurumsal değerleri arasında yer almaktadır.