• Küreselleşme ve Sermaye Piyasaları Paneli - Mersin Üniversitesi
 • Muhasebe Felsefesi, Adli Muhasebe Uygulamaları ve Hile Denetimi
 • Panel - Balıkesir Üniversitesi
 • PARA ve SERMAYE PİYASALARI
  Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Muhasebe
  Sakarya Mali Müşavirler Odası Semineri
 • Sermaye Piyasalarında Kurumsallaşma
  Aile Kalmak Konulu Seminer - Bilecik TSO
 • ETSO
  Durağan Ekonomide Kriz Yönetimi
 • Kurumsallaşmak ve Aile Kalmak
  Keşan Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
 • Fraud Audit Corp. (FAC) Muhasebe Felsefesi Semineri
 • Zasiad üyelerine Vergi Affı Semineri
Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe, tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.   Muhasebe işletmelerde yönetimin gözü kulağıdır. Küçük, büyük, özel ve resmi kuruluşlar muhasebeye muhtaçtır. Her kuruluşun mali bakımdan durumunu bilmesi gerekir. Kuruluşların kendi işlemlerini denetleme ve düzenleme için göz önünde bulundurması gereken işlemleri muhasebe sağlar. İşletmelerde yöneticiye işlerin iyi veya kötü gittiğini belirten temel bilgiyi muhasebe verir. Genel hesaplaşmalar, vergi için gerekli hesaplar, maliyet fiyatlarını hesaplamalar, bütçeleri düzenleme ve izleme, sistem kurmalar ve araştırmalar hep muhasebenin hizmet alanına girmektedir. Muhasebenin birçok yararı olmakla birlikte en önde gelenleri şunlardır:   - İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar. - İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle, dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır. - İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar. - Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda devir teşkil eder. - İşletmede çalışan personel ve görevlilerin su istimaline karşı işletme varlığını korur. - İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar.   Muhasebe Bilgileri ile İlgilenen Taraflar:   Yöneticiler: İşletme faaliyetlerini sevk ve idare eden kişilerdir. İşletme Sahibi veya Ortaklar: Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, işletme faaliyetlerinde kişilerin tek başına yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla birkaç kişi emek ve sermayelerini birleştirerek ortak olup şirketleşme yoluna gitmişlerdir. Şirket ortakları faaliyetleri sonucunda kâr elde etmeyi ve büyümeyi düşünür. Yönetimin başarısını öğrenmek ve faaliyetlerin karlılığını bilmek için onlar da muhasebe departmanın dan rapor isteyebilirler.   İşletmede Çalışanlar: İşletmede çalışan personel ve memurlar da o işletmedeki durumu yakından izler. Çalışanlar işlerinin sürekliliğini öğrenip geleceğe güvenle bakmak isterler. Onlar da muhasebe bilgilerine başvurabilir.   İşletmeye Borç Verenler: Kısa ve uzun vadede borç verecek olanlar; işletmenin borç ödeme gücünü ve karlılık durumunu bilmek isterler ve muhasebe raporlarına başvurur.   Devlet: İşletmelerin faaliyetleri üzerinden elde ettikleri kârlar, devleti yakından ilgilendirir. Ödenecek vergilerin doğru hesaplanması devlet için önemlidir. Devlet, kontrol elemanları ve diğer denetleme mekanizmaları ile işletmelerin gelir ve gider durumlarını incelerken muhasebe raporlarından faydalanır.  

Vergi Danışmanlığı

Vergi Nedir?   Kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamak üzere, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır.   Gelir Vergisi Tanımı   Çağımız devletlerinin en önemli vergi kaynağını oluşturduğu bilinen gelir vergisi, gerçek kişilerin belirli bir dönem içerisinde (genellikle bir yılda) elde ettikleri kazanç ve iratların toplamı üzerinden, vergide kişiselleştirme ilkesine uygun olarak yükümlü tutuldukları bir vergidir. 193 sayılı  Gelir Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde "Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği gelir ve iratların safi tutarıdır denilmekte ve yasanın 2.maddesinde de gelire giren kazanç ve iratlar şöyle sıralanmaktadır:   1)Ticari Kazançlar   2)Zirai Kazançlar   3)Ücretler   4)Serbest Meslek Kazançları   5)Gayrimenkul Sermaye İratları   6)Menkul Sermaye İratları   7)Diğer Kazanç ve İratlar   Anılan yasada "aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır" hükmü yer almaktadır.

Denetim Hizmetleri

Denetim: Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.    Muhasebe Denetimi Hizmetleri: Tüm muhasebe türlerinin üretip sunduğu mali bilgilerin, beklenen amaçları  yerine getirebilmesi, öncelikle bu bilgilerinin doğruluğuna bağlıdır. İşte tüm muhasebe belgelerinin, verilerinin ve bilgilerinin doğruluğu hakkında bir kanıya ulaşmak için geliştirilen muhasebe dalıdır.

Bağımsız Denetim

Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet şirketimizin deneyimli kadroları tarafından verilmektedir. * Muhasebe Denetimi, * İç kontrol sistemi incelemesi, * İç denetim organizasyonunun yapılandırılması, kontrolü, geliştirilmesi, * Mali analiz değerlendirmeleri, * Finansal tabloların ve raporların geliştirilmesi ve uygulanması, * Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması, * İşletme analizleri, * Özel amaçlı şirket incelemeleri, * Banka ilişkilerinin yürütülmesi, * Uluslararası Muhasebe Standartları ve US GAAP'a göre mali tabloların hazırlanması ve destek sağlanması, * Kurumun etik kodlarının yazılması ve uygulanması konusunda destek sağlanması, * Yön. Kurullarına doğrudan danışmanlık yapma ve Yön. Kurulunun ihtiyaçları doğrultusunda rapor hazırlanması ve/veya olan raporlama sistemini geliştirilmesi, * Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık verilmesi.

Yayınlarımız
DÖVİZ
 
Alış
Satış
Sterlin
4,6509
4,6752
Dolar
3,6392
3,6457
Euro
3,8979
3,9050
ÜFE & TÜFE ENDEKSLERİ
 
ÜFE
TÜFE
Bir önceki aya göre
0.56
1.11
Bir önceki yıla göre
0.40
-0.52
İLETİŞİM BİLGİLERİ

SUADİYE DENETİM MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Telefon: +90 02163289885

Faks:+90 02166129188

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No : 8 Kat : 3 D.: 7 Ümraniye / İstanbul

E-Posta: bilgi@suadiyedenetim.com.tr